Pinksteren

Komende Zondag 5 juni vieren we in de Oecumenische Janskerkgemeente Pinksteren. En waar gaat het zondag dan over? Vanaf Pinksteren staan de vieringen in het teken van de cyclus ‘liefhebben’. Het Pinkstervuur bezielt ons met warmte en liefde, stuurt ons erop uit, de wereld in. In de lezingen horen we hoe mensen met vallen en opstaan liefde zoeken en belichamen, bij zich dragen en stuk laten vallen, zich toch gedragen weten door liefde sterk als de dood.
We lezen zondag Ruth 3 als een verhaal waar de Pinkstervonken van afspatten. In deze viering zal Jorn den Hertog als studentenpastor worden bevestigd. We zingen onder meer Jij stem van ver uit de Missa Bilingua (de Vries/Leeuwenhage), de zegenbede Echo van de Eeuwige (van der Zwaard/Viezee) en Tafelgebed van weinig woorden (van der Zwaard/Viezee)

Voorganger is Kees van der Zwaard. Het Janskoor zingt o.l.v. Hans Leeuwenhage en Laurens de Man bespeelt orgel en piano.

Uit de cyclus Liefhebben 

Ons Pinksterfeest valt samen met het Joodse Wekenfeest, ook wel het Feest der Eerstelingen genoemd vanwege de oogst. In de synagoge wordt dan het verhaal van Ruth gelezen, want dat Wekenfeest heeft een dubbele focus: enerzijds aandacht voor de arme vreemde, anderzijds op Gods verbond met de hele mensheid.
In de intieme ontmoeting van Ruth met Boas op de dorsvloer worden die twee verbonden. Was het eerst Ruth die aren mocht lezen aan de rand van de akker, nu heeft ze het lef om Boas’ zaad op te halen aan de rand van de dorsvloer. Uit deze ‘oogst’ zal de Messias voortkomen.
Erotiek en heilsgeschiedenis komen samen. Zo wordt het een verhaal waar de pinkstervonken vanaf spatten.
In deze viering wordt Jorn bevestigd als onze nieuwe studentenpastor. Veelbelovend om hem als nieuwkomer en eersteling te ontvangen in het vertrouwen dat hij met lef zijn weg mag gaan in verbinding met studenten, die hun eigen weg door de wirwar van tijd en studie moeten zoeken.

De viering vindt om 10.45 uur plaats in de Janskerk en is hier online te volgen