Vanaf 9 mei mogen er weer 30 kerkgangers aanwezig zijn bij de viering op zondag

Aanmelden is noodzakelijk en kan van donderdag tot zaterdag d.m.v. het invullen van het aanmeldformulier.

Vanaf half elf ben je zondags welkom in de Janskerk. Het dragen van een mondkapje in de kerk is verplicht. Het mag af als je zit. Voorlopig mogen we nog niet zingen.