Roepen

Ook zondag komt de Jans weer bijeen voor haar wekelijkse viering op zondag. Deze keer voor de 4e zondag van de advent. In de cyclus Ontfermen is het thema Roepen. We lezen psalm 77 en vragen ons af hoe we het uithouden, het volhouden. We zingen onder meer Tussen de tijd (Delver/Löwenthal) en Mijn gesloten grenzen (Heurich/Eckert).

Christiaan WInter is cantor en Dineke van der Lei bespeelt piano en orgel. Jorn den Hertog van het IPSU is voorganger.

De cyclus Ontfermen

Ook in de liturgie vragen we met regelmaat aan de Eeuwige om zich over ons en onze wereld te ontfermen. Daarin klinkt de roep door om ons te zien in onze vreugde en ons verdriet, om het onrecht en de nood op zoveel plekken in onze wereld waar geen pasklare oplossing voor is. Daarin is ons verlangen hoorbaar om niet alleen te zijn, maar in verbinding nieuwe, creatieve wegen te zoeken die naar het leven leiden.

Het thema Roepen

Psalm 77 is een roep om ontferming, om mededogen als het donker op ons valt.
Om gezien te worden in de angst en de onrust die ons aan kan vliegen. Dwars door de zee gaat de weg, door de golven en barensweeën van onze tijd. Op welke momenten herkennen wij die roep in onszelf en in onze tijd? Hoe houden we dat uit?

De viering begint om 11 uur maar we starten rond 10.45 uur met inzingen.

We komen bijeen in de Janskerk te Utrecht.

Deze viering is hier online te volgen