In oktober hebben 51 van onze gemeenteleden de enquête ingevuld over ons gezamenlijk energieverbruik. Uit deze meting bleek veel draagvlak om de kerk in de wintermaanden kouder te laten zijn dan voorheen. Maar liefst 83% van de invullers stemt voor een kerkgebouw van 13 graden Celsius of kouder in de wintermaanden.

Wat mensen nodig hebben om toch behaaglijk te kerken in een koudere kerk, loopt uiteen en wordt creatief ingevuld. De (fleece)deken wint het met 60% van de stemmen van het warmtekussen (26%) en de diegene voor wie geen extra middelen nodig zijn (30%) in een kouder gebouw. De laatst groep kleed zich zelf warm (denk ook aan thermo-ondergoed) en/of neemt een eigen warmtekussen, kruik of deken mee. Verder werden kortere vieringen en bewegen tijdens de vieringen als suggestie gedaan.

Er is veel animo om in de koudste maanden in een kleinere, beter geïsoleerde ruimte in de (binnen)stad te vieren (65%). Ook blijkt er openheid te zijn om dan enkel online (18%) of bij gemeenteleden thuis (16%) te vieren, maar 29% ziet deze drie opties niet zitten. De details vind je hier.

Volgende keer meer over de warmtekussens.

Voor vragen en opmerkingen: kermits@janskerkgemeente.nl