Vanmorgen heeft de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) bekend gemaakt
dat zij per september 2024 naar Utrecht terug zal verhuizen, vanuit Groningen en Amsterdam.
Daarvoor hebben zij een pand aangekocht op het Janskerkhof (nr. 12, op de hoek van het Janskerkhof en de Drift).  Daarnaast is zij voornemens de Janskerk permanent te gaan huren, om er collegezalen in te huisvesten en de ruimte te gebruiken voor liturgische en andere samenkomsten (denk aan symposia, promoties etc.).
Daarvoor zal een verbouwing plaatsvinden, waardoor er transparante zaalruimtes ontstaan in het schip, het romaanse deel van de kerk (het eerste deel van de kerk als je binnenkomt).
De PThU  zocht in haar zoektocht naar aanvullende ruimte bewust  naar een plek waar de eeuwen door geloof beleefd wordt,  en heeft die gevonden op de plaats waar wij als oecumenische geloofsgemeenschap op creatieve wijze samenkomen en vieren. Zo kan de unieke situatie ontstaan dat wetenschap en onze concrete geloofservaring van ‘de ruimte waar het licht kan komen’ elkaar wederzijds inspireren en versterken.

Praktisch gezien is de Janskerk eigendom van de PGU (Protestantse Gemeente Utrecht)
waar wij als wijkgemeente van bijzondere aard onderdeel van uitmaken, net als de andere negen wijkgemeenten in de stad. Als geloofsgemeenschap huren wij al ruim 40 jaar op de zondagen en incidenteel doordeweeks de Janskerk. De verhuur op de andere zes dagen van de week is nodig om het gebouw te kunnen onderhouden.  Ondanks  grote inspanning is het niet vanzelfsprekend dat die verhuur voldoende oplevert, zeker met de stijgende kosten. Met de PThU als hoofdhuurder van de Janskerk zijn die kosten voor lange tijd gedekt en houden wij duurzaam de mogelijkheid om op zon- en feestdagen te vieren in de Janskerk en in beperkte mate op andere momenten de kerkruimte te gebruiken.

Omdat dit ons als Oecumenische Janskerkgemeente uiteraard direct aangaat, ontvangen jullie deze nieuwsbrief, gelijktijdig met de persberichten die verschijnen over de verhuizing van de PThU en de communicatie later deze dag vanuit de PThU zal plaatsvinden met medewerkers, studenten en andere belanghebbenden.
Als DB en pastores kunnen we ons levendig voorstellen dat deze verandering  ongetwijfeld allerlei vragen, gedachten en emoties oproept.  De Janskerk is voor velen van ons immers veel meer dan gewoon een gebouw.  De kring op het hoogkoor, het licht door de ramen, de levensnis, de eeuwenoude stenen:  ze weerspiegelen iets van wie wij als gemeenschap van zoekers en zieners zijn.  Het is de plek waar we onze dromen en ons verdriet voor de Eeuwige brengen, waar we ons verlangen naar een wereld die klopt gaande houden.
Dat blijven we ook gewoon doen, zondag na zondag. In die zin is het mooi dat de PThU  een plek gezocht heeft met een levendige oecumenische geloofsgemeenschap -vanuit het verlangen om hoofd en hart te verbinden- en dat wij die gemeenschap kunnen zijn.
Dat past ook bij onze ontstaansgeschiedenis als oecumenische studentengemeente en bij de taak die wij voelen om studenten te ondersteunen in hun zoektocht naar zin en betekenis, zoals dat onder meer door het IPSU vormgegeven wordt.
Wij vieren in het hart van de stad en  wij willen ook echt kerk in de stad zijn. We zoeken als veelzijdige gemeenschap naar hoe we dat op een goede manier vorm kunnen geven. Dat doen we deels  al door muziek, theater en exposities. De komst van de PThU brengt een nieuwe levendigheid met zich mee  met een duidelijke uitstraling naar buiten toe. Dat biedt ons nieuwe kansen om samen te werken, om creatieve projecten samen op te zetten op het kruispunt van geloof en wetenschap. Op die manier kunnen veel meer mensen zich laten raken door de stilte en de schoonheid van de kerk zelf.
Tegelijk realiseren wij ons ook dat het ons wat kost als gemeenschap, al is het maar  het wennen voor iedereen aan de nieuwe situatie.  Een deel van de ruimtelijkheid van de kerk zal verdwijnen door de inbouw.  Een deel van onze tijd en energie de komende jaren zal gaan naar het goed afstemmen  van de verbouwing en vervolgens met elkaar uitvinden hoe we de ruimte delen op een vruchtbare manier.
Zondag 25 juni zal er aansluitend aan de viering van elf uur een informerend gemeenteberaad zijn in onze Janskerk. Tijdens het gemeenteberaad wordt, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van PThU en PGU, dit besluit toegelicht en is er  volop ruimte om van gedachten te wisselen en vragen te stellen.  Schroom niet om ons eerder aan te spreken of te mailen als je daar behoefte aan hebt.
Wij hebben er als DB en pastores vertrouwen in dat  wij als gemeenschap in staat zijn om  in alle verandering  ‘de ruimte waar het licht kan komen’ open te houden. Opdat wij  van daaruit  steeds opnieuw creatieve en ongebaande wegen  gaan in het spoor van onze oecumenische, zoekende traditie In de gesprekken met de PGU en de PThU worden wij daarin serieus genomen en is dat wederzijds.

Dit is een huis, waar gemeenschap bestaat, 

waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen

om uiting te geven aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,

die nooit meer, door niemand zich inperken laat.