De afgelopen twee zondagen hebben we vanuit de Janskerk de viering uitgezonden. Vanwege de nieuwe maatregelen van de overheid doen we dat niet meer. We zijn nu bezig om voor komende zondag een viering in de Janskerk op te nemen. Dat gebeurt in gedeelten, die worden gemonteerd. Het geheel wordt zondag 29 maart om 11 uur uitgezonden via het Youtube-kanaal van de Janskerkgemeente. De liturgie is weer te vinden via de church app.

Voor Palmzondag en de Stille Week maken we een volgend plan, dat qua tijd, techniek en corona haalbaar is. Daarover meer in de nieuwsbrief van volgende week. Uitgangspunt is dat we komen tot kortere, kernachtige vieringen vanuit de Janskerk. Dat is tenslotte de plek die ons bindt, waar we lief en leed delen, waar we ons verbonden voelen met een groter verband. Fijn om te merken, dat die Janskerk-verbinding ver strekt. Dwars door de muur van het gebouw heen, tussen mensen, via de telefoon, app en andere vormen.

Voor nu wens ik ons veerkracht, geduld en vertrouwen. Met de woorden van Aswoensdag: ‘mens ben je, stof der aarde, wees gezegend.’ Pas goed op jezelf en elkaar.

Namens de pastores, Kees van der Zwaard