Op zaterdag 25 juni zal Mariecke van den Berg een lezing verzorgen tijdens het JansFest. De lezing heeft als titel De Janskerk als schuilhut? 

De Janskerk als schuilhut? 

Over de kerk spreken we vaak in termen van huizen. De kerk als huis van God, als huis van gebed. Een plek waar het veilig is, waar je als gemeente een vreemde, mooie familie kunt vormen, waar veel kamers zijn voor al die verschillende mensen. Tegelijkertijd hebben huizen hun beperkingen. Ze zijn statisch, bedoeld om te settelen, en worden vaak volgens een vast stramien gebouwd. Ze zijn meestal ontworpen met het oog op de behoeften van gezinnen. Door de crisis op de woningmarkt en de vele lockdowns tijdens corona hebben huizen iets van hun vanzelfsprekende glans verloren. 

Iets nieuws? Iets onverwachts?

Dit lijkt een goed moment om na te denken over andere beelden van wonen, thuishoren en gemeenschap vormen. Andere beelden die ook andere mogelijkheden openen voor het nadenken over een geloofsgemeenschap als de Janskerk. In deze lezing wordt daarvoor het beeld van de schuilhut gebruikt. In de geschiedenis zijn er altijd mensen geweest die niet in een huis, maar in een hut woonden. Soms omdat ze er zelf voor kozen, vaak omdat er voor hen geen plek was in de huizen. Meestal werden hutten bewoond door mensen die aan de rand van de samenleving (en de kerk) verkeerden. Van hen leren we dat hutten kwetsbaar en vergankelijk zijn, maar ook dat het bouwsels zijn die ruimte bieden voor verbeelding en spel. Hutten worden gemaakt met de restjes van mens en natuur, en door die overblijfsels een nieuwe plek te geven ontstaat er iets nieuws en onverwachts. Zou de kerk ook zo’n plek kunnen zijn? Wat is daar voor nodig? 

Mariecke van den Berg

Mariecke van den Berg is universitair docent aan de faculteit Religie en Theologie van de VU in Amsterdam en bijzonder hoogleraar Feminisme en christendom aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
De lezing vindt plaats in de Janskerk en maakt deel uit van het JansFest. De lezing begint om 15.00 uur (inloop met drankjes en ontmoeting vanaf 14.00 uur). De toegang is gratis. Opgave en aanmelden is niet nodig.

Het volledige programma van het JansFest vind je hier