Ook komende zondag zal de Jans (de Oecumenische Janskerkgemeente) weer bijeenkomen voor de viering. Een bijzondere viering want het is de première van de liturgische liedcyclus ‘Terwijl wij leven’. In de cyclus ‘De vele gezichten van Jezus’  zijn we uitgekomen bij het thema ‘Gerechte’. We lezen Marcus 14, 1-11 vanuit de vraag hoe wij ons met elkaar, in al onze diversiteit, kunnen verbinden en daarin de verbinding zoeken met de Ene.

Met deze viering sluiten we ons jubileumjaar af. Dat doen we met de première van ‘Dat wij leven’, een cyclus van nieuwe liturgische liederen.

De manier waarop wij ons uitdrukken, porberen woorden te geven aan wat ons bezighoudt en beweegt, is voortdurend in beweging. Het is goed om hiervoor ook de oudere zegswijzen te gebruiken. Maar er groeit ook behoefte aan taal van nu, taal van ons, hier. Onze gemeentepastor Kees van der Zwaard schreef een cyclus van 9 liedteksten waarin deze nieuwe taal wordt afgetast en verkend.

Wij verstrekten Bert van den Brink een compositieopdracht om deze liederen op muziek te zetten.

Zondag 30 oktober a.s. gaat deze viering in première tijdens de viering op zondag .

Voorganger is Jorn den Hertog. Het Janskoor zingt onder leiding van Hans Leeuwenhage. Maria Goetze zal solo zingen  en Laurens de Man bespeelt piano en orgel.

De viering vindt plaats in de Janskerk Utrecht.

We starten om 10.30 uur met inzingen en de viering begint om 11.00 uur

De viering is hier online te volgen