Gastvoorganger in de Jans

In de Oecumenische Janskerkgemeente, de Jans, gaan de gemeentepastores uiteraard geregeld voor in de vieringen. Maar het is evenzeer fijn om op gezette momenten een ander geluid te horen. Om die reden verwelkomen we regelmatig gastvoorgangers. Gastvoorgangers zijn afkomstig uit en/of werkzaam in allerlei kerkelijke genootschappen. Zo dragen zij ook bij aan het Oecumenische aspect van onze gemeente. De meeste gastvoorgangers zijn enkele keren per jaar te gast als voorganger.

Pieter Dronkers

Pieter Dronkers is werkzaam als universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij was tot  2017 predikant in de Geertekerk (Remonstranten Utrecht). Pieter studeerde aan de Protestantse Theologische Universiteit.

“Toen ik in 2001 naar Utrecht verhuisde ging ik al snel op zoek naar
kerkelijk onderdak. Aangezien ik toen nog een theologiestudent was, lag
het voor de hand om ook in de Janskerkgemeente de sfeer te proeven. Dat
beviel zo goed dat ik er een aantal jaar ben gebleven en zelfs een
bijbaantje vond op het secretariaat aan de Nieuwegracht. Wat mij toen en
nu nog steeds aanspreekt is de onderlinge betrokkenheid, de zorgvuldige
aandacht voor liturgie, muziek en kunst, het zo vaak mogelijk en in een
kring delen van brood en wijn. Na mijn studententijd en mijn promotie in
de theologie woonde en werkte ik een tijd in Israël om vervolgens
predikant te worden in de Remonstrantse Geertekerk. Nog steeds is dat
mijn kerkelijke thuishonk. Dat ik ooit de Geertekerk ontdekte was
overigens met dank aan de Janskerk, waar ik Remonstrants predikant Heine
Siebrand had horen voorgaan. In 2016 besloot ik het voltijdse
predikantschap achter mij te laten en kwam ik bij vredesorganisatie PAX
terecht. Sinds 2020 ben ik universitair docent zorgethiek op de
Universiteit voor Humanistiek. De vraag hoe we onze samenleving
zorgzamer maken vind ik eindeloos fascinerend. Niet alleen als
academische kwestie, maar ook als opdracht. Alle levensbeschouwelijke en
religieuze tradities kunnen daar bouwstenen en ideeën voor aanleveren.
Daarom komt die vraag niet alleen steeds terug in mijn onderzoek, maar
ook in mijn eigen leven en in mijn werk als predikant.”