bezoekgroep

 

Zegen wens ik je toe.
Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn
met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.uit: Iona

De bezoekgroep bestaat uit een aantal leden van de Janskerkgemeente van uiteenlopende leeftijd en achtergrond, en is er om jou of iemand anders een luisterend oor te bieden wanneer daar behoefte aan is. Je kunt een beroep doen op de bezoekgroep als je het fijn vindt dat iemand een keer naar je verhaal luistert. Je hebt bijvoorbeeld:

 iets ingrijpends, positief of negatief, meegemaakt

 te maken met verlies van een dierbare, verlies van een baan, ziekte of eenzaamheid

 gewoon behoefte aan een gesprek.

Iemand van  de bezoekgroep kan  eenmalig bij je op bezoek komen, maar meerdere bezoeken is ook mogelijk. Als er behoefte blijkt te zijn  aan een andere vorm van hulp, of aan meer gesprekken, dan kan gezamenlijk bijvoorbeeld contact gezocht worden met één van de pastores.

Wanneer je prijs stelt op bezoek, kun je contact opnemen met een van de twee coördinatoren van de bezoekgroep. Zij koppelen jou dan aan een lid van de groep. Maar ook als je iemand die lid is van de Janskerkgemeente een bezoek toewenst, kun je dit melden aan de coördinatoren. Zij zullen dan eerst contact opnemen met de persoon in kwestie om te horen of bezoek op prijs wordt gesteld.

Gonda de Haan

Ik ben Gonda de Haan, geboren in 1960, en al heel lang betrokken bij de Janskerkgemeente. De Janskerk is voor mij een plek om na te denken, om te vieren, te bidden. Maar ook een plek om een gemeenschap te vormen, die lief en leed met elkaar wil delen. In mijn werk bij Kerk in Actie houd ik me bezig met de problemen en kansen in Afrika; ver weg dus. De mensen in de Janskerkgemeente zijn dichtbij en ik hoop dat ik, voor wie dat wil, een luisterend oor kan bieden.

Lonnie Ploegmakers

Ik ben een vrouw van 73 jaar, sinds 10 jaar actief betrokken bij de Janskerkgemeente, waarin ik mij, met mijn katholieke wortels, prettig thuis voel. Na mijn werk als therapeut in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking – nu 13 jaar geleden – ben ik vrijwilliger geworden binnen buurtpastoraat
Utrecht. Ik heb mogen ervaren en leren dat niet het doen, maar het met echte aandacht aanwezig zijn vaak het belangrijkste is. Dat probeer ik te bieden: een luisterend oor en liefdevolle aandacht. Voor wie daar op zeker moment of voor langere tijd behoefte aan heeft.

Peter van ’t Verlaat

Mijn naam is Peter van ’t Verlaat. Ik ben 43 jaar en met mijn vrouw en twee kinderen voel ik me thuis in Houten en bij de Janskerkgemeente. Ik ben werkzaam bij Fujitsu, een Japans IT-bedrijf. Binnen de Janskerkgemeente ben ik een aantal jaren actief geweest inde diaconiegroep. Bij deze groep staat het helpen van mensen buiten de Janskerkgemeente centraal, hoewel de diaconie met het Noodfonds ook een helpende hand kan bieden aan mensen in de Janskerkgemeente. Ik wil nu graag iets doen aan de samenhang binnen de Janskerkgemeente. De bezoekgroep vind ik een spannend experiment. Samen kunnen we dit laten werken.

Jeannet van de Kamp

Ik ben Jeannet van de Kamp (1957). Lang geleden, in de jaren ’80, ben ik in Utrecht komen wonen om aan de faculteit Godgeleerdheid theologie te studeren. Toen ben ik betrokken geraakt bij de Janskerk. Binnen mijn eigen kerkgenootschap, de Vrije Evangelische Gemeente, ben ik altijd actief gebleven: als voorganger, in bestuurswerk en in pastoraat. Daarnaast heb ik jarenlang les gegeven en in de zorg gewerkt. Inmiddels ben ik enkele jaren bezig met een promotie onderzoek bij de discipline Zorgethiek. Met mijn man en nog één van onze vier kinderen woon ik in Houten.

Contact

Coördinator is Lonnie Ploegmakers.

Schroom niet om te vragen om bezoek, voor jezelf of voor iemand anders!

Contact

Vieringen
Janskerkhof 26, Utrecht
zo. @ 11.00 uur

Secretariaat
Het Simonshuis                                      Maliesingel 63-64, Utrecht
ma. en do. @ 10.00-15.00 uur

Telefoon & Mail
06 461 477 28
secretariaat@janskerkgemeente.nl

Website en social media
06 343 15 967
publiciteit@janskerkgemeente.nl

Blijf in contact

Wekelijks versturen wij een nieuwsbrief met informatie over
de vieringen en activiteiten in onze gemeente.

Abonneren nieuwsbrief

* indicates required