Ook komende zondag zal de Jans (Oecumenische Janskerkgemeente) weer bijeen komen voor de wekelijkse viering. En we vieren deze zondag Allerzielen, waarbij we de namen noemen van dierbaren om ze te gedenken en te herinneren. In de cyclus ‘De vele gezichten van Jezus‘ is het thema ‘Twijgje’. We lezen Marcus 14, 32 – 42. vanuit de vraag of en waarom gedeelde verhalen van eenzaamheid en verlatenheid troostend zijn.

Het Twijgje & Allerzielen

Het beeld van een twijg op een tronk is een eenzaam beeld. Alles om de twijg heen is weggevallen. De lezing van vandaag is het verhaal van die val. In Getsemane blijkt wat de belofte en woorden van mensen waard zijn: niets. Jezus moet zijn weg alleen gaan. Hoe pijnlijk. En hoe menselijk dat hij doodsbang is. Hoe moet je verder als je niets rest dan overgave?
Het beeld van de twijg is ook een hoopvol beeld. Een uitdrukking van dragende nabijheid.
Hoe komt het toch dat dit eenzame verhaal toch kan troosten? Is het de erkenning van eenzaamheid? Dat er op de bodem toch iemand nabij blijft? Wat is troost?

We zingen onder anderen ‘Ik moet iets bidden, maar ik weet niet wat’ (van der Zwaard/van den Brink) en ‘Gij die geroepen hebt licht’ (Oosterhuis/Oomen). Jomien Tissink is cantor en Dineke van der Lei bespeelt piano en orgel.

Elise Rommens –  Woertman is de voorganger.

In de kring zullen we, in het kader van Allerzielen, namen noemen en kaarsen opsteken om te herinneren en te gedenken.

De viering begint om 11.00 uur maar we starten om 10.45 uur met inzingen.

We komen bijeen in de Janskerk.

Voor de kinderen (4-12 jaar) is er een eigen verhaal en de tienergroep komt bijeen op de tienerzolder.

Deze zondag is er helaas geen online streaming.

Allerzielen