Thema: Nieuw begin
Voorganger: Kees van der Zwaard
Lezing: Lukas 24: 8 – 12

Op de vroegte van de derde dag keren de vrouwen terug bij de leerlingen met een onwaarschijnlijk verhaal. Het graf is leeg, de dood is verdwenen. De leerlingen weten niet waar ze het zoeken moeten. Wat vermoeden, hopen, verlangen ze? Welke twijfel gaat er door hen heen, welk ongeloof en welke angst? Wat hopen en vermoeden wij bij dit verhaal, wat laat het Paasmysterie ons zien met nieuwe ogen? Petrus holt er heen, en ziet het de linnen doeken opgerold liggen, tekens van leven dat doorgaat. Wat rest is de stilte van het begin, het licht van de morgen, een bloeiende tuin…