Thema: Verborgene
Voorganger: Elise Rommens-Woertman
Lezing: Matteus 6: 1 – 18

Aan het begin van de veertigdagentijd lezen we een stuk uit de Bergrede, wijze woorden van Jezus. Daarin roept Jezus ons op om te vasten in het verborgene, om te bidden in je binnenkamer en niet buiten op straat om goede sier te maken. Hoe gaan wij deze veertigdagen van verstilling en inkeer tegemoet? Welk verlangen drijft ons voort? Waar hoop je op, wat vermoed je te vinden? Hoe gaan we samen op weg naar dat beloofde land, naar leven in overvloed, hoe houden we uit met elkaar, met onszelf, met de Eeuwige onderweg?