Over twee weken, 20 september, hopen we weer op zondagmorgen bijeen te komen in de Janskerk.

Dat voelt als vanouds, maar het zal anders gaan dan we gewend zijn. Voor het tweede deel kunnen we ons niet verplaatsen naar het koor omdat we daar niet corona-proof met elkaar kunnen staan. Er is geen koffie na afloop; napraten kan op het plein. En waarschijnlijk mogen we voorlopig ook niet zingen. Gelukkig kunnen we wél hardop het onze vader met elkaar bidden en elkaar van een afstand de vrede wensen. De nevenactiviteiten zoals crèche en verhaalgroep mogen van het beheer en we bekijken nu hoe dat praktisch te regelen is.

De praktische kant m.b.t. het bijwonen van de vieringen is intussen duidelijk. Bij iedere viering mogen maximaal honderd kerkgangers aanwezig zijn. Gezien het beperkte aantal blijft het belangrijk om je vooraf aan te melden om te voorkomen dat er geen plaats is in de herberg. Dat we niet meer een ieder die aan de deur komt gastvrij kunnen ontvangen stuit ons tegen de borst, maar het is voorlopig niet anders helaas.

Aanmelden voor de viering van 20 september kan vanaf maandag 14 september. Meer informatie hierover in de volgende nieuwsbrief. Houd moed, heb lief, namens DB en pastores, Teunis Hol.

foto: vesper 2 september, Olga Leever