Zondag 7 januari sluiten we de cyclus rond het thema ‘Avonturiers onder een open hemel’ af met een viering rond het thema ‘De Wijzen’. Daarmee komt ook de periode van Advent en Kerst tot een einde. Johanneke Bosman gaat voor in deze viering, waarin de lezing Matteüs 2,1-12;19-23 centraal staat.

Dromen spelen een belangrijke rol in het evangelie van Matteüs. Ze wijzen ons de weg, als het zicht troebel is. De wijzen worden door een ster aan de hemel geleid naar het kerstkind. Daar blijft het niet bij, in een droom worden ze gewaarschuwd voor de kwade macht van Herodes en gaan via een andere weg terug naar huis. Ook als Herodes gestorven is, blijven de dromen zich aandienen. Wat is de rol van de dromen precies in dit verhaal? Waar wijzen ze op? Wie zijn de wijzen die het licht van de ster volgen tot in de stal?

Meer informatie over de cyclus vind je op onze website.

We beginnen omstreeks 10.45 uur met inzingen.
De viering begint om 11.00 uur en zal plaatsvinden in de Janskerk Utrecht.
Je kunt de viering meekijken via Kerkdienstgemist.