Voorganger: Marieke Milder
Thema: Ik bezit, dus ik ben
Kwestie: Arm en rijk – kans(on)gelijk
Lezing: Lucas 16,19-30

In de documentaire-reeks Klassen (HUMAN 2020, terug te zien op NPO Start) werd pijnlijk duidelijk dat de kans op ontplooiing van basisschoolkinderen meestal geen kwestie is van hun eigen kwaliteiten, maar afhankelijk van het opleidingsniveau van de ouders. En dat opleidingsniveau hangt vaak samen met financiën. Een ongelijke start geeft ongelijke mogelijkheden. Een scherp voorbeeld hoe “bezit” doorwerkt in onze sociale structuren, hoe armoede leidt tot uitsluiting, hoe rijkdom kan perverteren.
In de parabel over de rijke man en de arme Lazarus staat de kloof tussen rijk en arm centraal. De radicaliteit van het verhaal daagt uit om te zoeken naar manieren om de ongelijkheid tussen rijk en arm te verminderen. Om oog te hebben voor de schepping, (her)verdeling van geld en goed, voor gerechtigheid en duurzaamheid. Niet voor later, maar nu.
Volgens Augustinus heeft dat in elk geval te maken met het streven naar eerlijkheid en waarachtigheid, naar ieder het zijne geven, niet meer en niet minder dan er nodig is.