Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Afrekenen of meetellen?
Kwestie: Klem tussen extremisme en populisme
Lezing: Mattheüs 12,1-15

We lijken steeds meer in een afrekencultuur te leven. Eén misstap, één verkeerde uitspraak, nu of toen je jong en onbezonnen was (en in een tijd met andere mores leefde), en je reputatie ligt aan gruzelementen. Sociale media nemen met verve de rol van snelrechter op zich. Uit angst niet woke genoeg te zijn. Met één tweet worden mensen afgeschreven. Niet zwart, niet wit, niet straight, niet oranje genoeg. Of te.
In Mattheüs lezen we hoe de letter van de wet botst met de realiteit van het alledaagse leven. En hoe snel wij erbij zijn om anderen te corrigeren als zij over de scheef lijken te gaan. 
Door de houding en woorden van Jezus wordt er een ander licht op die wet geworpen.
Jezus confronteert hen en ons met het feit dat ze de goedheid niet in pacht hebben, laat staan dat ze altijd goed zijn. Zo ontstaat er ruimte waar niet wordt geoordeeld. Waar de geest van de wet recht wordt gedaan. Hoe bewaren wij die ruimte?