Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Droom belichamen
Lezing: Mattheus 3,13-17

Op de laatste zondag van deze advent- en kerstcyclus lezen we hoe Jezus gedoopt wordt door Johannes in de rivier de Jordaan.  Nadat Jezus uit het water omhoogkomt opent de hemel zich en daalt de Geest van God op hem neer, in de gedaante van een duif en klinkt er een stem uit de hemel.
Daarmee komt Jezus in een ander licht te staan, vanaf nu belichaamt hij die droom van gerechtigheid en vrede. Hij laat met alles wat hij in zich heeft, zien hoe je dromen kunt van deze wereld omgekeerd in de wirwar van alles wat er om ons heen en in onszelf gaande is. Wat zegt dat onszelf? Herkennen wij die stem uit de hemel?