Voorganger: Harry Pals
Thema:  valse dromen
Lezing: Mattheüs 4,1-11

Niet alles wat ons voorgespiegeld wordt is echt. Jezus wordt tot driemaal toe verleid in de woestijn. Tot driemaal toe wordt hem voorgehouden wat hij zou kunnen krijgen. De eerste twee keer hoeft hij alleen maar aan te geven dat hij de Zoon van God is aan de grote verleider. De derde maal, om alle koninkrijken van de wereld te krijgen,  door in aanbidding neer te vallen voor de satan, voor hij die tweedracht zaait, mensen en groepen splijt, afgronden schept in de wereld. Hoe onderscheid je wat goed en waarachtig is, van dat wat een valse luchtspiegeling blijkt te zijn?  Waar toetsen wij onze dromen aan, voor wie is dat goed?