Voorganger: Joop Smit osa
Thema: Water dat leven brengt
Lezing: Ezechiël 47,1-12

In de voorafgaande hoofdstukken is tot in detail beschreven hoe de tempel eruitziet, inclusief maten en verhoudingen. Ezechiël wordt er rondom geleid om alles te aanschouwen en te beschrijven. Dit heiligdom wordt gebouwd na de verwoesting van de eerste tempel, die ook leidt tot de ballingschap. Nu is de tijd voor opbouw en herstel, voor licht en ruimte weer mogelijk. Met de tempel in hun midden hebben mensen weer de mogelijkheid om zich te verbinden met de Ene, een plek waar Zij wonen kan. In hoofdstuk 47 komt daar nog de dimensie van de rivier bij dat onder de drempel doorstroomt en tot aan de Dode Zee toe leven brengt. Niet de allesverwoestende kracht van het water, maar water dat leven mogelijk maakt. Zaad doet ontkiemen, bomen doet groeien, mensen en dieren te drinken geeft, vissen een plek om te leven. Hoe lezen wij dit visioen? Waar raakt het ons, waar hopen en verlangen wij naar? Wat biedt ons leven en perspectief?