Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Excuus aanbieden voor wat je niet hebt gedaan?
Kwestie: Kind van het kolonialisme
Lezing: Exodus 20,12; Markus 12,28-34

Hoe eer je je vader of je moeder als hij of zij – bewust of onbewust – deel uitmaakten van een onderdrukkend systeem? Hoe kijk je naar jezelf als je ontdekt, dat je deel uitmaakt van een cultuur die mede is gefinancierd met geld uit slavenhandel en kolonialisme? Wat is de waarde van excuses, als degene die zich verontschuldigt niet de fout heeft begaan, waarvoor excuses worden aangeboden? En wie aanvaardt die excuses eigenlijk? Is vergeving dan ook aan de orde?
Wat is betekenis van ‘het grote gebod’, dat onze (voor)ouders wel kenden, zelfs geloofden, maar niet toepasten? Of is dat wijsheid achteraf? Maar er waren ook (voor)ouders zich wel verzetten tegen de misstanden van hun tijd.
Kortom: hoe leven we met ons verleden in het heden?