Deze zondag is er een viering waarin samen met de kinderen vieren. Geen verhaal in de kosterswoning, maar iedereen in de kerk. Het wordt een vrolijke viering met het thema: Hoe ziet (jouw) God eruit? Iedereen van harte welkom!

Voorganger: Jasja Nottelman
Thema: Hoe ziet (jouw) God eruit? –  viering met de kinderen voor iedereen!
Lezing: Prediker 11,4-6, 1 Korinthe 2,1-8

In een gesprek over onze Janskerkgemeente merkte iemand op: ‘Er is veel ruimte voor ruimte, veel begrip voor wat we niet weten. En dat is prachtig. Maar mag je ook iets wèl weten? Wat als je ergens wel van overtuigd bent?’
Deze vraag gaat over godsbesef, over de ervaring van Gods aanwezigheid èn over het verschil in behoefte om dat mysterie te benoemen. We laveren tussen Prediker, die stelt dat we niets over Gods weten, en Paulus, die de gekruisigde Christus als de enige weg ten leven predikt.
De kans is groot dat iedereen op zoek is naar een godsbeeld waarmee zij of hij kan leven. Dat beeld heeft vaak een relatie met je levensverhaal. Dat geldt ook voor Prediker en Paulus. Ook voor de bijbel geldt dat er gelovende mensen aan het woord komen over wat zij geloven wie God is, wat God doet, wat God zegt, wat God wil. Kortom: je credo – hoe groot of klein ook – is altijd een geloofsuitspraak en geen universele waarheid. 
En hoe is dat voor kinderen, wat reik je hen aan als Godsbeelden, wat ontspringt in henzelf?
Wat als wij het aan henzelf vragen: Wie is God voor jou? Hoe zie je God? Welke antwoorden krijgen we dan?
Bestaat die waarheid dan ook niet? Wij hebben hem in elk geval niet in ons bezit, dus laten we elkaar bevragen op waar we geraakt worden en elkaar ontmoeten onder de open hemel waar onze levensverhalen samen klinken.