26 december 2e Kerstdag
aanvang 11.00 uur

Voorganger: Johanneke Bosman
Thema: Enge dromen
Lezing: Mattheüs 2,13-23

Niet alleen kinderen hebben last van ‘enge dromen’, nachtmerries tijdens het slapen.

Op deze zondag, 2e kerstdag, worden we direct de harde realiteit  ingeslingerd.
Een engel verschijnt in een droom aan Jozef, alweer.
En ook deze keer krijgt hij een opdracht, die hij ogenschijnlijk zonder weerwoord ontvangt.
Met het kind en zijn moeder moet hij vluchten, naar Egypte, omdat Herodes het op hem gemunt heeft. Herodes droomt van eigen macht en faam, en voelt zich bedreigd door dit kleine kind.  Dat wreekt zich, op zoveel andere weerloze kinderen in zijn buurt. Met de reis naar Egypte volgt Jezus met zijn ouders de omgekeerde route van Mozes en het volk Israël. Ooit uit Egypte weggetrokken, weg uit de slavernij naar het land van melk en honing, keert Jezus  nu naar dat Angstland van dwang en armoede terug, om zijn leven te redden.  Wat zeggen ‘enge dromen ‘ ons? Hoe gaan we om  met dat wat zo groot en zwaar voelt in de nacht dat het ons aanvliegt en dreigt te verpletteren? Hoe met dat wat krom en onrechtvaardig is in de realiteit?