Vanwege het 50-jarig jubileum van de Jans: De virtuele rondleiding – de e-Jans. Een publicatie over hoe onze gemeenschap verweven is geraakt met de Janskerk. Over de geschiedenis van de Janskerk als gebouw en over onze verwevenheid met die geschiedenis. Over hoe wij in die geschiedenis vieren, zingen, bidden en een gemeenschap vormen.

In deze rondleiding is er aandacht voor de Romaanse oorsprong van het gebouw én voor de Gothiek die daarna zijn intrede doet. Willem Noyons vertelt uitvoerig over het ontwerp van het liturgisch meubilair, terwijl historicus Llewellyn Bogaers vertelt over de graven in de vloer, en de beschilderingen in het plafond. André Middelkoop en The van Sprang, beiden architect, vertellen over de architectuur van het gebouw.

In deze virtuele rondleiding staat echter niet alleen het gebouw centraal. Het gaat vooral om de verwevenheid van ons als Janskerkgemeente met het gebouw. Hoe wij er thuis zijn en ons er thuis voelen. Over hoe wij vieren in het donkere Romaanse deel én in het lichte Gothische deel. Hoe wij er zingen, verhalen vertellen en het leven vieren. Hoe wij er onze sporen nalaten zoals eerdere gebruikers voor ons.

Van harte uitgenodigd om HIER de virtuele rondleiding te volgen.

Idee: Kees van der Zwaard en Elise Rommens – Woertman

Beeld & Geluid: Hans Viezee & Merijn den Oudsten.

Montage en afwerking: Hammer Productions.

Met dank aan: Willem Noyons, Llewellyn Bogaers, Theo van Sprang, André Middelkoop en Olga Leever