Thema: Seksualiteit en spiritualiteit
Voorganger: Jasja Nottelman
Lezing : Hooglied 5:10-16; 7:1-6; 8:6-7

Het thema – ‘geloven met je lijf’ – roept de eenvoudige vraag op: ‘Is er verschil tussen vrouwen en mannen in geloofsbeleving?’ En zo ja, wat is dan dat verschil? Het antwoord is minder eenvoudig. We zoeken het in het speelveld van sekse, gender, sekserollen en seksuele voorkeur. Daarin heeft ieder mens zijn of haar eigen balans te vinden.
Sarah Coakley denkt verder op deze weg van vloeiende lichamelijkheid. Ze schrijft over ‘seksualiteit, gender en de zoektocht naar God’. Ze noemt erotiek ‘de draad die ons herinnert aan onze oorsprong in God’. Maar het is onze tragiek, dat dat verlangen vaak verkeerde richtingen neemt. Daarom zoekt zij naar een heilzame ordening van het verlangen. En juist daar wordt spiritualiteit van betekenis voor de seksualiteit. Ze betoogt dat seksueel verlangen ten diepste gaat over het verlangen naar God.
De teksten uit Hooglied lijken dat te bevestigen. Ze vieren de vrouwelijke en mannelijk erotiek. En ze verbinden die erotiek met ‘liefde sterk als de dood’.

Zo legt Sarah Coakley heel wat vragen op ons bord: Heeft seksualiteit voor mij met God te maken? Zo ja, hoe dan? Wat is de rol van mannelijkheid en/of vrouwelijkheid? Kan mijn seksualiteit mijn geloof in de weg zitten? En mijn geloof mijn seksualiteit? En wie of wat is dan bevrijdend?

Zie: Heleen Zorgdrager, ‘Een theologie van het verlangen, Sarah Coakley over verlangen, Triniteit, seks en gender’, in: Frank Bosman e.a. Toptheologen, The next generation, Heeswijk 2015, p.111-125.
Zie ook: Nadia Bolz-Weber, Shameless, a sexual reformation, 2019.