Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: geboren uit geestkracht
Lezing: Johannes 3,1-13

Jezus en Nikodemus zijn met elkaar in gesprek. Vlak ervoor heeft Jezus tijdens het
eerste Pesachfeest dat voorkomt in het Johannesevangelie de voorhof van de tempel
leeg geveegd, wat veel reactie opriep. Nu volgt er een gesprek, waarin elk woord telt en
anders uitgelegd wordt. Jezus legt op subtiele manier uit wat het betekent om te leven
als mens die vervuld is van Gods Geest. ‘De Geest is als de wind: Zij waait waarheen zij
wil’. We worden als het ware opnieuw geboren, gaan leven in vrijheid en volheid in de
Geest. Deze tekst vraagt om nauwkeurig gelezen te worden, om je mee te laten voeren
in het woordenspel, de verkenning van wat er in taal nog net uit te drukken is. De Geest
is als de wind, ongrijpbaar, niet te vangen in mensenhanden, niet te beredeneren of af te
dwingen. En tegelijk is de Geest als de wind: Zodat je haar kunt voelen op je huid, voelt
trillen in je binnenste, wordt verleid om in beweging te komen. Zoals je kunt leunen op de
storm, of er mee worstelt om er tegenop te kunnen. Hoe worden wij opnieuw geboren,
zeventig maal zeven zoals we geregeld zingen:
Zevenmaal, zevenmaal, zevenmaal opnieuw geboren,
klein gekregen, uitgeworpen
wordt een mens om mens te worden.
Zeventig maal zeven bomen
zullen bloeien waar wij wonen.
Licht zal op de aarde stromen.
Zevenmaal, zevenmaal, zevenmaal opnieuw geboren,
klein gekregen, uitgeworpen
wordt een mens om mens te worden!