Cyclus ‘Vergeving’ – 19 april t/m 17 mei 2020
Thema: Petrus
Voorganger: Jasja Nottelman
Lezing: Johannes 21:1-19

Tijdens de viering is een portret te zien uit een fotoshoot die zomer 2018 in de Janskerk is gemaakt. Het is een fotoserie over de litanie van de Heilige Maria. In deze litanie wordt Maria met 51 verschillende namen aangesproken. Op de foto die we zien, is Maria afgebeeld als Heerlijk vat van Godsvrucht. (Foto: Teunis Hol)

Petrus verloochent Jezus tot drie keer toe. (Joh.18:15-27) Tot drie keer vraagt stelt Jezus hem de vraag: Heb je me lief? In de bevestiging van zijn liefde erkent Petrus ook zijn verloochening. De liefdevolle ogen van Jezus stellen hem in staat om zijn onvermogen onder ogen te zien. Juist daardoor komt er ruimte. Nu kan Petrus zijn taak als herder vervuller, als een wounded healer.
In Vrijspraak voor losers vraagt Nadia Bolz-Weber n.a.v. dit verhaal: ‘Kon Petrus met iets anders vervult zijn dan met ongefilterd berouw, spijt en zelfhaat. Hoe kon Petrus met zichzelf leven na wat hij had gedaan? Hoe vaak nadat Jezus was gestorven, speelde Petrus deze uren als een film in zijn hoofd af, tegen beter weten in wensend dat hij dit alles ongedaan kon maken? Dat hij zijn eigen verleden kon herschrijven? Dat hij de man kon zijn die hij wenste te zijn? Heer ontferm u. Wie van ons herkent niet iets in dit gevoel.’(p.173). Even later concludeert zij: ‘Gods ontferming is niet teder, zij komt aan als een mokerslag.’(p.174).

Voorbereid door:
Teunis Hol
Marianne van Munster
Jasja Nottelman (studentenpastor – protestant)
Tessa Volkers
Anna Østergaard

Voor een financiële bijdrage: NL 75 RABO 0130 6971 84  t.n.v. PGU Oec Janskerkgemeente of via de QR code.
Deze linkt je door naar een pagina op janskerkgemeente.nl, waar je een donatie kunt doen met Ideal.
Of ga naar janskerkgemeente.nl/donatie