Voorganger: Pieter Dronkers
Thema: Een profetische Geest
Lezing: Jesaja 61,1-9

Profeten zijn dwarsliggers, die dynamiek brengen omdat ze denken dat deze wereld
anders kan zijn: rechtvaardiger, lichter, waarin alles wat leeft tot volle bloei komt. Ze
brengen daardoor onherroepelijk dynamiek met zich mee, roepen tegenkrachten op,
wrijving en weerstand. In de bijbel zijn zij mensen die gezalfd zijn, die vervuld door Gods
Geest met andere ogen kijken Zij spreken de woorden van de Ene, woorden van heil,
van heelheid. Vaak tegen wil en dank. De meeste profeten stribbelen tegen, zijn bang,
vinden zichzelf te jong, lijden aan de eenzaamheid die hun taak met zich meebrengt
In Jesaja 61 horen wij hoe Jesaja Gods Geest ontvangt, laat zien wat hem ten diepste
drijft, door welke kracht hij in beweging komt. Liefde spreekt er uit, hoop en daadkracht:
hij komt om harten te verbinden, armen het blijde nieuws te brengen.
Wat doet dit visioen met ons? Laten wij ons meevoeren door die geestkracht? Ook om
ons heen zijn er armen die het blijde nieuws nodig hebben, wijzelf zijn soms arm en
hebben woorden vol moed nodig, zoekt ons hart verbinding.
Waar herkennen wij in onze wereld vandaag de dag profetische geesten, die ons in
beweging zetten?