Voorganger :      Elise Rommens-Woertman
Thema:              Vertrouwen op een visioen
Lezing:              Jesaja 11:11-12:6

Hoopvolle  woorden in een uitzichtloze situatie klinken er op de eerste adventszondag bij monde van Jesaja. De weg zal gebaand worden, het tij zal keren, leven in vreugde en overvloed zal weer kunnen bestaan. Dan zullen zij zingen en juichen, het vertrouwen op de Eeuwige benoemen.
Herkennen wij iets van de wanhoop en het uitzichtloze van een situatie? Waar vertrouw je dan op, hoe zit je dat uit, kom je daar doorheen?
Op welke momenten heb je vertrouwen ervaren, hoe draag je dat mee met je? Wanneer kun je anderen vertrouwen geven?