Voorganger: Jasja Nottelman
Thema: Vertrouwen op een droom
Lezing: Mattheüs 1:18-25

Het eerste verhaal in het evangelie van Mattheüs heeft Jozef in de hoofdrol. Een engel bezoekt hem en schetst een perspectief van een kind dat verwekt is door de heilige Geest en Jezus genoemd zal worden.
Als Jozef wakker wordt doet hij wat de engel van de Eeuwige hem opgedragen heeft.
Een wonderlijk verhaal op zijn minst. Wat zegt het ons over vertrouwen? Waarom reageert Jozef zoals hij doet? Wat is daar de diepere betekenis van voor ons?