Voorganger: Elise Rommens-Woertman
Thema: Heilige plek
Lezing: Genesis 28,10-22

Heilige plekken verbinden hemel en aarde met elkaar, laten ons een glimp opvatten van dat wat ons overstijgt. Dat kan prachtig zijn, en ontzagwekkend, huiveringwekkend zelfs tegelijk, die adembenemende ruimte. Heilige plekken doen ons het grotere zielsverband ervaren waarin we leven, in verbondenheid met alles wat ademt en leeft. 
In de lezing van vandaag horen we dat Jakob in een droom een ladder ziet, waarop Gods engelen op en neer gaan. ‘Ik ben met je’, klinkt er, ik verlaat je niet tot de belofte is vervuld! Als Jakob wakker wordt realiseert hij zich dat juist daar God aanwezig is, en hij wist het niet. Vervolgens markeert hij die plek met een steen, giet er olie over uit en verandert de naam van de plaats van Luz naar Betel, huis van de Ene. Wat is voor jou een heilige plaats? Welke betekenis ontleen je daaraan?

foto Janskerk, Teunis Hol