Voorganger: Elise Rommens-Woertman
Thema: Heilige plek – kathedraal
Lezing: 1 Koningen 6:1-18 en 1 Petrus 2:4-9

Al vroeg werden vakmanschap en creativiteit ingezet voor de bouw van heiligdommen. Kosten noch moeiten werden gespaard, De glans van het gebouw ter ere van de Allerhoogste was belangrijker dan de eigen doffe armoede. En ongetwijfeld speelden de machthebbers in op de offerbereidheid van het volk. Desnoods met harde hand. Zo ontstonden prachtige tempels en kathedralen, waarin naast de praal ook de devotie van de bouwers en de gevers te ervaren is. Zij belichamen de regels van een oud lied dat verwijst naar 1 Petrus 2: ‘Maar niet met steen en hout alleen is ’t grote werk gedaan. ’t Zal om onszelve gaan.’ In ons visiedocument staat: ‘Wat de Oecumenische Janskerkgemeente is kunnen we het beste zingen met de eerste regel van ons lijflied: ‘ruimte waar het licht kan komen’. Dat geldt voor de geloofsgemeenschap en voor het gebouw.’ De vraag van deze zondag is hoe die twee zich verhouden.