Voorganger: Elise Rommens-Woertman
Thema: Angst en vertrouwen
Lezing: Lukas 8,22-25

Jezus is met zijn leerlingen onderweg op het meer naar de overkant. Op weg naar de
Gerasenen, een onveilige streek voor hen. Onderweg komen ze in een storm terecht,
terwijl Jezus slaapt.
De leerlingen zijn doodsbenauwd, worden overspoeld door angst, de bodem is onder hun
voeten vandaan geslagen. Ze maken Jezus wakker en hij brengt de woelige wateren tot
bedaren. Hij reikt hen dragende grond onder hun voeten aan, geeft ruimte om te
ademen, laat zien dat hij bezield is door Gods Levensadem. Niet voor niets stelt hij hen
de cruciale vraag: waar is jullie vertrouwen?