Maria ontmoet Jezus als de Verrezene bij het lege graf. Anders dan voorheen is Jezus aanwezig. Zij zijn met elkaar verbonden en tegelijk klinkt ook de uitspraak van Jezus dat Maria hem niet mag vasthouden, omdat hij naar zijn vader gaat. Maria vertelt dit alles aan de andere leerlingen, tot op de dag van vandaag. Zij zoekt naar woorden om dat wat eigenlijk onzegbaar is te kunnen delen. Wat zegt het lege graf ons? Welke mensen of dingen moeten wij loslaten om verbonden te kunnen blijven?

Detail mozaïek, Ravenna, Italië
Foto: Johanneke Bosman