Ook komende zondag komt de Oecumenische Janskerkgemeente weer bijeen. In de cyclus Geroepen zijn is het thema Verhullen en onthullen. We lezen Gen 42, 18-26 en Gen. 43: 26-34 vanuit de vraag of wij iets van de familie dynamiek uit het verhaal herkennen in ons eigen leven.

We zingen onder meer Vrucht van de Geest (van der Zwaard/ Viezee) en Om te verzoenen? – een nieuw lied op tekst van Kees van der Zwaard en met muziek  Hans Viezee.

Maria Goetze is cantor en Dieneke van der Lei bespeelt piano en orgel.

Kees van der Zwaard is voorganger.

Over de cyclus Geroepen zijn

In deze cyclus lezen we delen uit Genesis 37-50.Het verhaal van Jozef is geschreven ten tijde van het koning Salomo. Dat was een tijd van voorspoed, waarin veel geld en creativiteit aanwezig was. Het verhaal van Jozef is bijzonder omdat God op een verborgen manier aanwezig is. Waar bij de eerste aartsvaders God duidelijk en haast directief opdrachten geeft aan mensen, is dat in dit laatste deel van Genesis veel diffuser. God is veel meer aanwezig in de onderstroom van het woelen van de wereld en van alle kronkelwegen die mensen gaan.
In Genesis 37-41 staat de grotere wereld meer op de voorgrond. Vanaf hoofdstuk 42 verschuift het accent naar de onderlinge relaties, in het bijzonder de familieverhoudingen. Wij bestaan niet op ons eentje, maar vormen onderlinge verbanden.

Over het thema Verhullen en onthullen

Ook de broers van Jozef vluchten voor de honger naar Egypte en staan oog in oog met hun verloren broer, zonder dat zij dat weten. Jozef herkent hen wel, en is tot tweemaal toe diep ontroerd. Er volgt een wat ingewikkelde geschiedenis waarin Jozef vraagt om zijn jongste broer ook naar hem toe te brengen, terwijl een andere broer blijft bij hem als onderpand. De familiedynamiek ontvouwt zich steeds meer in deze hoofdstukken en dat blijkt ingewikkeld, zoals zo vaak. Wie weet wat er gaande is? Wie handelt er vanuit welke intentie? Steeds opnieuw verhullen en onthullen zij wie zij zijn, en wat de onderlinge verhoudingen zijn, al dan niet onuitgesproken. Dat onthullen en verhullen krijgt prachtig vorm in de maaltijd waarin Jozef de broers correct rangschikt op volgorde van leeftijd. Herkennen wij iets van die dynamiek in ons eigen leven? In onze familieverbanden? Met de mensen door wie wij ons omringd weten?

We beginnen rond 10.45 uur met inzingen.

De viering begint om 11.00 uur en is in de Janskerk te Utrecht