Nu er door de overheid een stip aan de horizon is gezet richting het afbouwen van de lockdown, met alle voorbehouden die daarbij horen, is het natuurlijk ook de vraag wat dat betekent voor ons als Oecumenische Janskerkgemeente. Het verlangen bij velen van ons is groot om weer fysiek in de Janskerk te kunnen zijn, om op die manier ‘de ruimte waar het licht kan komen’ te ervaren.

Als pastores en Dagelijks bestuur zijn we in overleg, ook met het beheer van de Janskerk, om te kijken wat er mogelijk en verstandig is, en wat past bij hoe we gemeenschap met elkaar willen zijn. Dat zal de komende weken verder uitgewerkt worden. De positieve ervaringen die we nu opdoen met online vieren, willen we daarin ook een plek geven, om ook op die manier ‘kerk in de stad’ te zijn. Veel mensen die niet in staat zijn om normaal gesproken naar de Janskerk te komen vanwege afstand, fysieke oorzaak of anderszins, hebben nu online de mogelijkheid om mee te vieren.

Duidelijk is wel dat we een lange adem nodig zullen hebben voor het weer ‘normaal’ kan worden, en dat we mogen leven vanuit het vertrouwen op het ‘Woord dat ruimte schept, waar we zo vaak van zingen, ‘dat niet vergeefs getoond wordt waar onze ziel naar verlangt, in de volharding van Gods vergezicht’.

Elise Rommens-Woertman