Bij de cover: “My home is my castle” maar hoe veilig is ons huis echt? Ai Weiwei heeft het betonstaal van door een aardbeving in 2008 in China ingestorte scholen verzameld. De Janskerk zou bijna te klein zijn om alle kisten te plaatsen.

Dat ik aarde zou bewonen…
themanummer: Bewonen

Met het lied van Huub Oosterhuis als inspiratie hebben drie OJG-ers geschreven over hun manier van (be)wonen. Op voeten, twee. En met een neus vol levensadem.
Zij kozen voor een woonvorm waarbij sociale omgang een centrale rol speelt: leven in een woongroep, of in een sociale en duurzame woonwijk.

In het nieuwe nummer van Wijs, ‘Bewonen’, een scala van impressies: van de effecten van corona op studentenbewoners tot de uitdagingen die ook buiten coronatijd sommige woonkeuzes met zich meebrengen. Lees alles hierover in de nieuwe Wijs!

Heb je nog geen abonnement? Wijs verschijnt zes keer per jaar. De abonnementsprijs is €22,50. Mail voor een abonnement of een proefnummer naar het secretariaat van de Oecumenische Janskerkgemeente.