Afgelopen zondag zijn de tieners voor in de kerk bij elkaar geweest. Dat was een vreugdevol moment. Zie de mooie foto’s in de Facebook-groep. Een eerste stap naar terugkeer en een eerste oefening met alle corona-regels die gelden voor een bezoek aan de kerk. Zolang er nog geen stedelijke toestemming is voor ‘Kerken kijken’ mogen we jammer genoeg geen open kerk organiseren. Wat wel kan en mag is het houden van vieringen, waarbij mensen aanwezig kunnen zijn. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan: je moet je bv uiterlijk twee dagen van te voren opgeven, er mogen niet meer dan 25 mensen per kwartier naar binnen, dus er komt een toegangs-tijdslot. Toch willen we wel gaan experimenteren met kerkbezoek. Dat willen we doen vanaf woensdag 22 juli met een reeks vespers.

De reden dat we nog niet op zondag live vieren is dat we nog niet de mogelijkheid hebben om live kwalitatief goed beeld te uit te zenden en we willen de vele mensen die thuis meekijken goed blijven bedienen. Daarom blijven we de vieringen voorlopig van te voren opnemen en op zondag uitzenden voor iedereen. Met de vespers op woensdag creëren we een extra moment van verbinding en de kans om op kleine schaal te oefenen in de ruimte met de coronaregels. De vesper zal een variant zijn op de (opgenomen) viering. Met muziek en een cantor -want ook met elkaar zingen in de kerk blijft problematisch.

Ondertussen wordt er door het Dagelijks Bestuur en de Raad nagedacht over het live uitzenden van beeld, maar dat vraagt de nodige bedachtzaamheid. En eventueel een forse investering; en inwerktijd voor wie het gaat bedienen.

In de zomermaanden zullen de Pastores starten met een ‘zomerpelgrimsproject’. Rondom de vieringen en de vespers – waarin een reeks psalmen aan bod komt – wordt er via de Nieuwsbrief, de website en de Facebook-pagiana bezinningsmateriaal aangeboden in de vorm van beeldmeditaties, gebeden, gedichten, muziek etc. Een goed vooruitzicht, zeker nu er veel mensen thuis zullen blijven.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en van de concrete stappen die je moet nemen voor kerkbezoek als de tijd daar is.

Namens DB en pastores, Kees en Teunis.