Het is natuurlijk even aanpassen, maar inmiddels ben ik het al aardig gewend. Mijn leven als zwerfpastor in Utrecht, Amsterdam en Groningen is wat je noemt fysiek tot stilstand gekomen en nu zwerf ik regelmatig via internet naar de studenten toe. In samenwerking met de Universiteit Utrecht hadden we al een tijdje geleden het aanbod ontwikkeld van ‘een zinnig gesprek’ of ‘a bright conversation. Dat waren tot half maart altijd offline gesprekken, maar we zijn snel overgestapt op online. Nu heb ik regelmatig gesprekken met Nederlandse en internationale studenten. Een Russische studente die niet meer naar huis kan en soms best wel zorgen heeft over haar moeder die arts is en met coronapatiënten werkt. Een student uit Tjechië, die graag iets wil betekenen in deze wereld, maar veel moeite heeft om de motivatie te vinden om zijn thesis te schrijven. Mooie gesprekken, soms over rouw en verdriet, dan weer over eenzaamheid en zorg voor ouders. De studenten aan de PThU vragen ook regelmatig een gesprek aan en dat gaat ook online. Binnen de Janskerkgemeente komen we wekelijks met de belijdenisgroep online samen en bespreken we thema’s, die soms een andere kleur krijgen door de ervaring van veel thuiszitten en zorg over de toekomst. Ook werken we weer aan de Wellbeingweek voor studenten11 t/m 15 mei zal die (ook online) plaatsvinden. Laurens zal net als in november afgelopen jaar een ‘lig concert’ geven dat via YouTube te beluisteren zal zijn, ditmaal dus niet live in de Janskerk, maar voor studenten te volgen, liggend op hun bed in hun kamer.

Ds. Jasja Nottelman