Komende zondag vieren we na een lange tijd weer in de Janskerk, maar het zal anders gaan dan we gewend zijn. Voor het tweede deel kunnen we ons niet verplaatsen naar het koor omdat we daar niet corona-proof met elkaar kunnen staan. En waarschijnlijk mogen we voorlopig ook niet zingen. Gelukkig kunnen we wél hardop het onze vader met elkaar bidden en elkaar van een afstand de vrede wensen.
Bij iedere viering mogen maximaal honderd kerkgangers aanwezig zijn. Gezien het beperkte aantal blijft het belangrijk om je vooraf aan te melden om te voorkomen dat er geen plaats is in de herberg. Er is geen koffie na afloop; napraten kan op het plein.

Thema: Roeping
Lezing: Mattheüs 4: 12-22
Voorganger: Jasja Nottelman

Jezus roept zijn leerlingen op tot inkeer èn om mee op weg te gaan, de wereld in. Inkeer – de beweging naar binnen – heeft dus te maken met naar buiten gaan. Daar, in het echte leven, ontdekken Jezus’ navolgers al doende wat de boodschap dat Gods Koninkrijk nabij is, inhoudt. Hoe is dat voor ons? Wat nemen we mee vanuit de bezinning in de kerk mee de stad in? En wat heeft het rumoer van de stad ons te leren?

Reserveren