In de 2e helft van augustus is er in het schip van de Janskerk een tentoonstelling in het kader van het Festival Oude Muziek. Daarom zijn zondag 22 en 29 augustus onze vieringen op het koor.

Omdat we nog steeds afstand moeten houden is er die zondagen maar ruimte voor 65 kerkgangers. Aanmelden voor zondag 22 en 29 augustus is daarom zeer aan te bevelen omdat er anders mogelijk geen plek voor je is.

Voor iedere bezoeker moet apart een formulier worden ingevuld, want de computer telt de ingevulde formulieren en niet het aantal mensen dat op een formulier vermeld staat.