In de komende Roze Zondag viering lezen we een kerntekst uit het Eerste Testament: Deuteronomiumm 6,4-13: ‘Hoor Israel, de Heer is onze God, de Heer is de Enige.’
Gekoppeld aan het thema ‘trouw’ roept dat de vraag op: Hoe blijf je trouw aan waar je vandaan komt en hoe blijf je trouw aan jezelf?

Verbinding vinden we in elk geval in het samen breken en delen. Dus eventueel kun je thuis wat brood en wijn/sap klaar zetten.

Kees van der Zwaard

De viering start online op zondag 21 juni 11:00 uur op ons youtube-kanaal.