Maandagmiddag 21 maart stapten we na een zonnige bootreis en een ritje
met de bus uit bij it Aude Kolonyhûs op Schiermonnikoog. Ine Pont, de
enthousiaste duizendpoot uit de Domkerk die deze retraite voor de derde
keer organiseerde, stond al naar ons te zwaaien vanaf het grote
dakterras terwijl Mariska van Beusichem, predikante van de Wijkplaats
(PKN Utrecht West), de laatste hand legde aan de avondmaaltijd. Nadat we
allemaal een eigen kamer hadden uitgezocht, konden we aan de thee en aan
de kennismaking. Het begin van vijf heerlijke dagen met een groep fijne
mensen op een prachtig eiland. Dagen met extra veel ruimte, gelegenheid
en uitnodiging om God en Zijn liefde en vrede te ervaren.

Na het eten, tegen acht uur ’s avonds luidde één van ons (de koster
van dienst) de bel van de naastgelegen St Egbertkapel om aan te geven
dat het tijd was voor het avondgebed.

De getijdegebeden om 8 uur ’s morgens en 8 uur ’s avonds vormden de
rode draad door de dagen. Ine ging ons daarbij voor in gebed en zang.

Stilte

Zowel tijdens deze getijdegebeden als tijdens de maaltijden waren er
weldadige momenten van stilte. Daarnaast bood het programma regelmatig
ruimte voor stille tijd.

Verdieping

Aan de hand van vragen en teksten waar we in stilte over na konden
denken, begeleidde Mariska ons in het vinden en delen van onze
antwoorden tijdens een aantal  verdiepingsmomenten.

Broeder Paulus

Broeder Paulus van het Cisterciënzer klooster op het eiland begeleidde
in de Gottjark in het dorp een lectio divina. De dag daarna kwam hij bij
ons op bezoek en mochten we hem de pij van het lijf vragen over zijn
geschiedenis en het kloosterleven. Ook konden we in het klooster de
vesper bijwonen.

Schilderen

En dan hebben we ook nog geschilderd, heerlijk buiten op de waddendijk.
Zo hebben we met een al dan niet geoefende hand het landschap (of een
eigen impressie daarvan ;-)) vastgelegd.

Spreekt dit je aan? De komende retraites zijn van 26 tot en met 30
september 2022 en van 27 tot en met 31 maart 2023. Meer informatie
vragen en aanmelden kan bij Ine Pont