Voorganger: Elise Rommens-Woertman
Thema: Zelfbeheersing
Lezing: 1 Korintiërs 9: 24-27

Paulus spoort zijn luisteraars aan om enige mate van zelfbeheersing aan te houden. Hij doet dat met een bekende sport al in zijn tijd, die van de hardloopwedstrijden. In de Griekse wereld waarin hij leefde, was ‘zelfbeheersing’ een belangrijke deugd, die getraind kon worden door ons verstand.
Paulus gaat daarin mee, en geeft er tegelijk een eigen draai aan: wij lopen niet voor onszelf, maar vanuit Gods liefde. Het is de liefde die ons vervult en van waaruit wij op weg mogen gaan. Zelfbeheersing niet omwille van onszelf alleen, maar van de verbinding met onze wereld, met alles wat ademt en leeft. Hoe kijken wij aan tegen het begrip ‘zelfbeheersing’? wat is daarin voor ons van belang?

Volg de janskerkgemeente: Janskerkgemeente op FB

Voor een financiële bijdrage: NL 75 RABO 0130 6971 84  t.n.v. PGU Oec Janskerkgemeente of via Ideal.

Aanmelden voor de wekelijkse toezending per mail van de Nieuwsbrief van de Oecumenische Janskerkgemeente