Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Trouw
Lezing: Deuteronomium 6: 4-13

‘Trouw zijn’ is een van de gaven van de Geest, en een leidraad in de oerverhalen in de Bijbel. Trouw van God die aanwezig is bij al wat leeft, die als onderstroom van Liefde ons gaande houdt. Trouw van mensen die voor elkaar een bron van levensvreugde zijn, trouw aan onszelf, om te worden wie we ten diepste zijn, niet meer door angst ons laten beknotten of overschreeuwen. In Deuteronomium wordt die trouw geconcretiseerd door steden, voorraden, regenputten, olijfbomen en wijnstokken die wij niet zelf hebben gebouwd en aangeplant, maar waar we wel in overvloed van mogen leven. De woorden van de Eeuwige zijn daarin een leidraad. Hoe geven wij vorm aan ‘de gave van de trouw zijn’ in ons leven? Hoe zijn we daarin van betekenis voor anderen?

Meer weten over de janskerkgemeente: janskerkgemeente.nl
Janskerkgemeente op FB: https://www.facebook.com/janskerkgemeente

Voor een financiële bijdrage: NL 75 RABO 0130 6971 84  t.n.v. PGU Oec Janskerkgemeente of via
janskerkgemeente.nl/donatie, waar je eenvoudig een donatie kunt doen met Ideal.

Aanmelden voor de wekelijkse toezending per mail van de Nieuwsbrief van de oecumenische Janskerkgemeente kan via de website www.janskerkgemeente.nl/nieuwsbrief