Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Wonen in het huis van de Ene
Lezing: Psalm 27

In psalm 27 wordt bezongen hoe de Ene zelf als woning wordt ervaren door de psalmist. De Ene is zijn licht en zijn heil, zijn burcht en behoud. Hij houdt niet op het gelaat van God te zoeken. Een prachtige psalm waarin als het ware een transformatie voelbaar is: van zoeken en verbonden zijn, van je hoop richten op het gelaat van God, vol vertrouwen uitzien naar een land waar het goed leven is. Door het te blijven zingen en bidden, soms tegen de klippen op, wordt het waar, wordt het een huis om in te wonen, je gedragen en geborgen te mogen weten. Mens, jij bent geliefd klinkt er als zachte onderstroom in mee. Welke beelden van de psalmist herkennen wij in de onderstroom van ons leven?

Meer weten over de janskerkgemeente: janskerkgemeente.nl
Janskerkgemeente op FB: https://www.facebook.com/janskerkgemeente

Voor een financiële bijdrage: NL 75 RABO 0130 6971 84  t.n.v. PGU Oec Janskerkgemeente of via janskerkgemeente.nl/donatie, waar je eenvoudig een donatie kunt doen met Ideal.

Aanmelden voor de wekelijkse toezending per mail van de Nieuwsbrief van de oecumenische Janskerkgemeente kan via de website www.janskerkgemeente.nl/nieuwsbrief