onderdeel van de Zomercyclus: psalmen over bewonen en het koninkrijk Gods – 16 augustus t/m 13 september 2020

Voorganger: Elise Rommens-Woertman
Thema: godje te midden van de goden
Lezing: Psalm 82

In psalm 82 gaat de God van Israël het gevecht aan met de andere goden. En niet als de Majesteit van de Wereld, maar als een klein godje, dat te midden van de andere grote goden gaat staan en in dat hol van de leeuw zijn mond open doet: hoelang nog blijven jullie onrechtvaardig!? Dit is de confrontatie met de machten, die het leven van de mensen op aarde onmogelijk maken. En hun val wordt aangekondigd.
Voor ons roept dat de spanning op: waar halen wij het lef vandaan om onze stem te verheffen tegen die grote machten? En hoe houden we de spanning uit tussen het ‘hier’ en het ‘nog niet’ van Gods Koninkrijk? Hoe bewaren we ons geloof in de goede afloop?

Meer weten over de janskerkgemeente: janskerkgemeente.nl
Janskerkgemeente op FB

Voor een financiële bijdrage: NL 75 RABO 0130 6971 84  t.n.v. PGU Oec Janskerkgemeente of via Ideal.

Aanmelden voor de wekelijkse toezending per mail van de Nieuwsbrief van de oecumenische Janskerkgemeente.