Voorganger: Jasja Nottelman
Thema: Goedheid
Lezing: Matteus 5: 43-48

Ook goedheid is een van de vruchten van de Geest, en een begrip dat op veel plekken in de Bijbel voorkomt. In de psalmen is het vaak Gods goedheid die bezongen wordt, die te maken heeft met trouw zijn, het goede in de mensen naar boven halen, iemand tot bloei laten komen, terugbrengen in het land van de levenden. Leven vanuit goedheid heeft dan ook daarmee te maken: elkaars geluk voor ogen houden, leven in eenvoud, zonder verborgen agenda’s en dubbele boodschappen.