Cyclus ‘Vergeving’ – 19 april t/m 17 mei 2020

Thema: Wie mag vergeven?
Voorganger: Kees van der Zwaard
Lezing: Johannes 20:19-23

De opgestane Jezus doorbreekt het isolement van de leerlingen, die zichzelf opgesloten hebben: vrede met jullie. Weer die uitnodiging tot verbinding en heling. Vervolgens tekent Jezus de weg die ze daartoe gaan afleggen: de leerlingen moeten op weg gaan. Over hun doodsangst blaast Jezus de levensadem. Ga met geestkracht. Dan wordt de eerst stap in het proces naar heling genoemd: vergeving. De leerlingen krijgen de kracht om te vergeven. Dat roept de vraag op: wie mag vergeven? En wanneer? En onder welke voorwaarden?
Desmond en Mpho Tutu schrijven in de inleiding van ‘Het boek van vergeving’ over de weg naar heling: ‘Ik wil graag twee simpele waarheden met je delen: er is niets dat niet vergeven kan worden, en er is niemand die het niet verdient vergeven te worden. Wanneer je inziet en begrijpt dat we allemaal met elkaar verbonden zijn – of dat nu is door geboorte of door omstandigheden, of simpelweg omdat we mensen zijn – dan weet je dat dit waar. Ik heb vaak gezegd dat Zuid Afrika zonder vergeving geen toekomst zou hebben gehad. Onze woede en wraakzucht zouden ons tot de ondergang hebben gevoerd. Dat geldt voor ons individueel, maar ook voor de hele wereld.’ (p.11)
Maar tegelijk: ‘Het pad naar vergeving is niet makkelijk.’(p.12) Het is een viervoudig pad: Het verhaal vertellen, de pijn benoemen, vergeving schenken, de relatie vernieuwen of loslaten.

Voor de kinderen staat er ook een verhaal online op youtube of te bekijken op de pagina voor de verhaalgroep.