onderdeel van de Zomercyclus: psalmen over bewonen en het koninkrijk Gods – 16 augustus t/m 13 september 2020

Voorganger: Joop Smit osa
Thema: Visie en visioen
Lezing: Psalm 47

De Schepper van hemel en aarde is degene die Abraham riep om op reis te gaan naar het land van belofte; en degene die Abraham riep is ook degene die David riep om koning te worden in dat land van belofte. In psalm 47 wordt iets zichtbaar van de heilsgeschiedenis, van de Allerhoogste die via de levens van mensen, inclusief hun mislukkingen en misstappen, zijn plan voor herstel van de hele wereld uitvoert. (Vgl Tom Wright, Paulus Een biografie, p.48).
Hoe vormt dit visioen onze visie? Voelen wij ons deel van dat plan? Heeft ons leven een bedoeling? En hoe kan de voltooiing van het Koninkrijk Gods ook ons leven voltooien?

Meer weten over de janskerkgemeente: janskerkgemeente.nl
Janskerkgemeente op FB: https://www.facebook.com/janskerkgemeente
Voor een financiële bijdrage: NL 75 RABO 0130 6971 84  t.n.v. PGU Oec Janskerkgemeente of via janskerkgemeente.nl/donatie, waar je eenvoudig een donatie kunt doen met Ideal.
Aanmelden voor de wekelijkse toezending per mail van de Nieuwsbrief van de oecumenische Janskerkgemeente kan via de website www.janskerkgemeente.nl/nieuwsbrief